[Re]construir la festa.

Les Santes de 1979

La primavera de l’any 1979 se celebren les primeres eleccions municipals després de quaranta anys de dictadura. L’arribada del nou Ajuntament democràtic representa un revulsiu per a la Festa Major. El consistori adopta com a propi el model de festa po-pular i participativa que havia impulsat ungrup de joves entre 1975 i 1978 sota el lema “Les Santes, fem-ne Festa Major”.

La recuperació de les festes i tradicions po- pulars s’uneix al desig col·lectiu de prendre la paraula, d’autoorganitzar-se i de generar espais de llibertat, d’intercanvi i de celebra- ció, amb el propòsit de fer de Les Santes una festa per a tots.

A través de testimonis, documents i objectes diversos l’exposició vol recordar la recuperació de la festa que va tenir lloc fa quaranta anys.

Horari
Del 17 al 20 de juliol de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Del 22 al 27 i 29 de juliol de 17 a 20.30 h
Diumenges 21 i 28 de juliol d’11 a 14 h i de 18 a 20.30 h

A partir de l’1 d’agost
Dijous i divendres de 17 a 20 h Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h Diumenges i festius d’11 a 14 hTancat: 15 d’agost i 11 de setembre

Organitza: Museu de Mataró –
Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró