Cartells antics

En aquesta galeria hi trobem els cartells de la Festa Major de Mataró del 1934 al 1978, i algun de més antic. Un repàs visual a la història i l’art de la ciutat. Aquí hi ha algunes obres de grans artistes mataronins, i també hi ha el buit que va portar la Guerra Civil espanyola, amb la petita joia del cartell de 1936, inèdit a causa de l’inici de la guerra. Hi va haver uns anys en què es va organitzar un concurs públic per a la creació del cartell. La resta d’anys el consistori decidia qui el feia, amb unes directrius clares, sobretot als primers temps. A partir de l’any 1975 una comissió formada per ciutadans van donar un nou impuls a la Festa Major, recuperant, reinventant i creant actes. Tot aquest moviment se'n va dir 'Les Santes: Fem-ne Festa Major', i abasta des dels anys 1975 fins al 1978. A partir d’aquí es va anar perfilant l’actual ritual de la festa mataronina, i es va anar incorporant paulatinament noves comparses i nous actes perfectament integrats en aquesta nova manera de fer festa, la participada pels ciutadans. És per això que durant des dels anys 1975 fins al 1978 hi ha la convivència de dos cartells i dos programes, els oficials i els de la comissió ciutadana. 
Agraïm la col·laboració de l’Arxiu Municipal, el Museu Arxiu de Santa Maria (www.masmm.org), l’Arxiu Comarcal del Maresme, Aleix Martí i Jaume Calsapeu.