×

Crèdits

Direcció, guió i continguts: Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró
Programació: Estudi Oliver i Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró
Fotografies: Els seus autors
Google Maps: Powered by Google

La Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics llevat de si es fa amb finalitats comercials, sempre i quan se'n citi la font i se'n citin els autors. Les fotografies utilitzades al web són propietat dels seus autors i no es poden utilitzar sense el seu permís explícit. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l'Ajuntament de Mataró.

La Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró manté aquest web amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació actualitzada sobre Les Santes, Festa Major de Mataró. La Direcció de Cultura intentarà en tot moment corregir els errors que es trobin o s'assenyalin. És per aquest motiu que es demana la col·laboració dels usuaris i usuàries del portal perquè facin arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l'adreça electrònica cultura@ajmataro.cat. La Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o a causes imputables a tercers. Així mateix, es reserva el dret d'alterar la forma d'accés al web sense previ avís. Aquest web pot contenir referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquests webs externs, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'existència de virus o altres elements que poguessin produir alteracions o danys en els sistemes informàtics dels usuaris.

Requisits del web

El disseny del web està optimitzat per HTML5 i les següents versions dels navegadors:

Usuaris de PC amb Windows, es recomanen Google Chrome, Internet Explorer 10.0 (o superior) o Firefox 15 (o superior).
Usuaris de PC amb Linux, es recomanen Google Chrome (Chromium), Firefox 15 (o superior).
Usuaris de Mac, es recomanen Google Chrome (Chromium), Firefox 15, Safari 6.1 (o superior).

Versions mòbils, safari mobile 6, Android 4.1, W8.

Per visualitzar correctament elements “Flash”, cal disposar del programa Flash Player.

Per visualitzar correctament elements “Pdf”, cal disposar del programa Adobe Acrobat Reader.
La resolució de pantalla ha de ser almenys 1280 x 800 píxels en escriptoris i 5" en mòbils per a la millor experiència possible, encara que s'adapta a les diferents resolucions.

Cal tenir activades les opcions Javascript i CSS per gaudir de tota la interfície gràfica.